www.anturlife.com

Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası

Sayın Kullanıcı, bir Doğuş Holding A.Ş. iştiraki olan ANTUR TURİZM A.Ş.’nin (“Acente”) seyahat ürün ve hizmeti sunan www.anturlife.com web sitesine hoş geldiniz. 

İşbu www.anturlife.com Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), ANTUR TURİZM A.Ş.’nin sahibi olduğu seyahat ve ürün hizmeti sunan www.anturlife.com (“Program”) web sitesinden hizmet alanlar (bundan “Kullanıcı” olarak anılacaktır) için, Kullanıcı’ya Program dahilinde sunulan Hizmetler’i, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarını belirlemektedir.

Tanımlar

 1. “Hizmetler”, Acente tarafından, Kullanıcı’nın yararlanmasına ilişkin olarak, sunulan hizmetleri,
 2. “Hizmet Sağlayıcısı”, işbu Kullanım Koşulları’nı ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni ve Rıza Formu’nu onaylamak ve Platform’u kullanmak suretiyle Program üzerinde seyahat hizmetlerini ve ürünleri yer alan, kendisi adına söz konusu hizmetlere yönelik ödenecek bedelin tahsili ile ilgili olarak Acente’yi temsilci olarak yetkilendiren, Acente’ye yapılacak ödeme ile hizmete ve ürüne yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi, 
 3. “İçerik”, Program’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri,
 4. “Kişisel Veri”, Acente’den hizmet almak amacıyla, Kullanıcı’dan alınan ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, Kullanıcı’nın konum verisi ve Kullanıcı’nın gezinme bilgilerini ve Kullanıcı’nın müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmak için Acente tarafından toplanacak diğer verileri,
 5. “Kişisel Verilerin İşlenmesi”, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 6. “Kullanıcı”, işbu Kullanım Koşulları’nı ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni ve Rıza Formu’nu onaylamak ve Program’ı kullanmak suretiyle Program’dan seyahat ürün ve hizmeti alan gerçek veya tüzel kişiyi,
 7. “Online Alışveriş”, Kullanıcı’nın, Acente web sitesi üzerinden alışveriş yapmasını,
 8. “Platform”, Acente’ye ait, Kullanıcı’ya, Program dahilinde belirlenen seyahat rezervasyonu hizmetlerinin sunulması üzerine tasarlanmış olan web sitesini ve buna ait markayı,
 9. Program”, internet ortamında veya mobil telefonlar ile benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla sair dijital ortamlarda seyahat rezervasyonu hizmeti alımı, sisteme dâhil markalar tarafından sağlanan bilgilere erişme ve üye markalar tarafından Kullanıcı’ya sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkânı sunan internet sitesi üzerinden ve/veya mobil uygulama ile kullanılacak Program’ı,
 10. “Site”, Program ile ilgili bilgilere online erişilebilecek web/mobil site ve mobil uygulamalarını, ara yüzü 

​       ifade etmektedir.

A. Kullanım Şartları, Erişim, Risk ve Sorumluluğun Sınırlandırılması, Kullanım Koşullarında Yapılacak Değişiklikler

1. Acente, Hizmet Sağlayıcı tarafından Program’a yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle Site üzerinden Üyeler tarafından görüntülenebilmesini, hizmet alım-satım konusunda çevrimiçi (online) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesini temin etmektedir. Acente, Hizmet Sağlayı’nın verdiği hizmete ilişkin bilgilerin Site üzerinde yayınlaması/ilan edebilmesi ve Üyeler tarafından işbu bilgilere daha kolay ulaşabilmesini sağlamak üzere bilgilerin görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir. Acente, “Yer Sağlayıcı” ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatıyla faaliyet gösteren sanal bir platform olup, hizmet sağlayan değildir, Program’da yayınlanan bilgiler ile ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya benzeri herhangi bir ilişkisi/sıfatı bulunmamaktadır, hizmet ve ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin yegane muhatabı hizmeti ve ürünü sunan Hizmet Sağlayıcı’dır.  Ürün ve hizmet ile ilgili yaşanabilecek herhangi bir uygunsuzluk hakkında Acente’den talepte bulunulamaz.

2. Program’da değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir. Bu model değişikliklerinde, Kullanıcı hesapları otomatik olarak yeni modele çevrilecektir. Acente Program dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Site dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Acente, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

3. Kullanıcı, Program kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, kişisel veriler ve ürün ve hizmet bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, Kullanıcı’nın katıldıkları anketler, Kullanıcı’nın konum verisi; Kullanıcı’ya özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için, sistemin gereği olarak Program’a aktarılmakta ve Program tarafından işlenmektedir. Kullanıcı, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. www.anturlife.com web sitesi ve sitedeki tüm dokümanlar Acente’nin mülkiyetindedir. Bu dokümanlar, online sisteminde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak Acente, siteden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkânını verebilir. Bu Site’de yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar Kullanıcı’ya aittir.

5. Acente tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, www.anturlife.com web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

6. Acente, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcı’ya sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve www.anturlife.com web sitesinde kayıtlı Kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Acente, web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, Site’de mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

7. Resmi makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı’nın Acente sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Acente, Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

8. www.anturlife.com ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak Acente’nin sorumluluğundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb. faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, Acente yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar. 

9. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

10. Site’yi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, sitemizde yaptığınız ziyaretlerdeki tercihleriniz takip edilerek, size daha iyi bir internet deneyimi yaşatmak amaçlanmaktadır. Örneğin; cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

11. İnternet Tabanlı Reklamcılık yapabilmek için, Data Management Platform (DMP) uygulamasını kullanmaktayız. DMP ya cookie kullanımı,cross-device/cross contect teknolojileri aracılığıyla (örneğin; statik ID’ler) veya müşteri tarafından DMP’a sağlanan diğer eşsiz betimleyicileri (örneğin; cihaz ID’si) kullanarak bir profil oluşturmaktadır. Bu bilgiler sadece sizinle daha ilgili olan pazarlama içeriğini göstermek amacıyla kullanılmaktadır ve muhafaza edilmektedir.

12. Kullanıcı, web sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Acente ile ilgisi olmadığını ve Acente’nin bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Acente veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Acente tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı, web sitesi üzerinde Acente’ye veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Acente’nin bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Acente’nin izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Bu sitede yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcı, Acente logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar  çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Acente’nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

13. Acente, www.anturlife.com web sitesinde, Kullanım Koşulları ve Çerez Politikasının herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

14. Acente, taşıyıcı firmalar, oteller, sigorta şirketleri, araç kiralama tedarikçileri diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişiler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle Kullanıcı’nın doğal afet, Covid- 19 dahil olmak üzere salgın hastalık, savaş ve savaş ihtimali, grev, lokavt ve bunlarla sınırlı olmaksızın hukuken mücbir sebep sayılan hallerden veya öngörülemez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlarından Acente sorumlu değildir.

15. Kullanıcı’nın Program üzerinden aldığı ürün ve hizmet ile ilgili her türlü hakkı, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenmekte olup, bilet/araç sınıfı, güzergâh, hava şartları, oda tipi vb. hallere göre değişebilmektedir.

16. Ürün, hizmet satın alım aşamasında, Acente’nin sunduğu hak ve indirimler, hiçbir şekilde iade edilemez.

17. İptal – İade – Değişiklik Koşulları​​

17.1    Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2. Maddesinin h) bendinde, 5. Maddenin birinci fıkrasının (a),(b),(d) bentlerindeki bilgi verme yükümlülüğü ile 18. Ve 19. Maddelerde yer alan yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla yolcu taşıma,                                  konaklama, araç kiralama hizmetlerinde Yönetmelik hükümlerinin uygulanamayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, yolcu taşıma, konaklama, araç kiralama hizmetlerinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde düzenlenen cayma hakkı                  kullanılamamaktadır. Ancak rezervasyon için iptal koşullarından faydalanabilir.

17.2    Acente tarafından ilgili ürün ve hizmet için Hizmet Sağlayıcı kurallarına yönlendirme yapılmaktadır. Ürün ve hizmet bilgileri bölümünde, satın alınan rezervasyonun ücret bilgisi, iptal bilgisi, iade yapılıp yapılamayacağı, iptali halinde uygulanacak kesinti,                  bilet geçerliliğinin uzatılması, rezervasyon değişiklik bilgileri, v.s. bilgiler mevcuttur. Kullanıcı, satın alma öncesi bu bilgileri okuyup kabul etmiş ve onaylamıştır. Bu bilgiler Acente’nin uygulamış olduğu kısıtlamalar değil, Hizmet Sağlayıcı’nın uygulamış olduğu kurallardır. Uygulanan bu kurallar tamamen ilgili Hizmet Sağlayıcı’nın inisiyatifinde olup, Acente tarafından müdahale edilmesi/değiştirilmesi mümkün değildir. Hizmet Sağlayıcı, bu kuralları tek taraflı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

17.3    Kullanıcı tarafından Program üzerinden alınan ürün ve hizmetin iptal işlemleri ilgili Hizmet Sağlayıcı’dan da yapılabilmekte ise de satın alınarak ödeme yapılan ürün ve hizmetin parasal iade işlemleri sadece Acente’nin çağrı merkezine iade talebinde                    bulunulduğu takdirde işleme alınacaktır. Satın alınan ürün ve hizmetlerde iptal-iade cezası ve değişiklik bedeli, Hizmet Sağlayıcı kuralları çerçevesinde uygulanacak olup, bu tutarlar ilgili Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilmektedir. Acente’nin bu tutarlara müdahale etme ve değiştirme imkân ve yetkisi bulunmamaktadır.

17.4    Kullanıcı’nın kendisi veya birinci derece akrabalarının ürün ve hizmeti alma anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi Kullanıcı’nın tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği                        sair hallere ilişkin belgeleri ürün ve hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın Kullanıcı’ya 14 gün içerisinde iade edilecektir.

17.5    Kullanıcı tarafından Program üzerinden alınan ürün ve hizmetin iptali veya değişikliği Acente web sitesi üzerinden yapılamamaktadır. Rezervasyon ve parkur değişikliği için Acente’nin merkezine başvurulması gerekmektedir.

17.6    Program’da ürün ve hizmetlerin satışa sunulması ve satılması aşamasında teknik hatalar ya da maddi hatalar nedeniyle ürün ve hizmetin fiyatı, ürün ve hizmetin açıklaması, ürün ve hizmetin niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde Acente satın alınan ürün ve hizmeti ve diğer ek hizmetleri iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kullanıcı’ya iade etme hakkına sahiptir.

17.7    Kullanıcı’nın konaklama hizmeti alması halinde, kendisine gönderilen e-postada bildirilen otele giriş başlangıç saatine uygun şekilde belirlenen başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda Acente, Kullanıcı adına alınmış tüm hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda Kullanıcı’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Kullanıcı, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

17.8    Acente, Kullanıcı’ya bildirmek kaydıyla ürün ve hizmeti sağlayan Hizmet Sağlayıcı’nın hizmet vermeyeceğini Acente’ye bildirmesi hallerinde hizmeti başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Kullanıcı tarafından ödenen bedelleri                            kapsamında Hizmet Sağlayıcı’nın uygunluğu doğrultusunda Kullanıcı kendisine önerilebilecek alternatifler için karar verme hakkını kullanabilir. Kullanıcı; tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına; isterse Acente tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel ile eşit değerde başka bir hizmete ilave bedel ödemeden katılma hakkına veya daha yüksek değerdeki hizmete aradaki fark bedeli ödeyerek katılma hakkına; daha düşük bedelli bir hizmet seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir.

17.9    Değişiklik işlemlerinde, sadece satın alınan Hizmet Sağlayıcı’ya ait ürün ve hizmetler seçilebilir.

17.10  Aynı kişi adına rezervasyonun birkaç kere yapılması halinde tüm rezervasyonların Hizmet Sağlayıcı tarafından iptal edilmesi mümkün olup, bu halde Acente sorumluluk kabul etmez.

17.11  Kullanıcı tarafından Program’dan ürün ve hizmet satın alma aşamasında Acente tarafından sağlanan hak ve indirimler iade edilemez.

17.12  Acente'nin, Hizmet Sağlayıcı’dan kaynaklanan sistem hataları, teknik problemler, Program’a Hizmet Sağlayıcı tarafından eksik ya da hatalı yansıtılan fiyatlar vb. nedenlerle oluşabilecek durumlardan ve hatalı veya eksik yansıtılan fiyatlar nedeniyle veya hangi nedenle olursa olsun Hizmet Sağlayıcı tarafından iptal edilen ürün ve hizmetlerden dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

17.13  Acente üzerinden yapılan ödemelerde, iade işlemleri, iade şartları dahilinde sadece işlemlerde kullanılan ödeme aracına yapılır. Kredi kartına iadeler 30 gün içerisinde ödeme yapılan şekilde iade edilir. Ürün iade bedelinin Kullanıcı’nın kredi kartına ya da hesabına aktarılması ilgili Banka’ya bağlı olup, bu sürede Acente’nin tasarrufu yoktur.

17.14  Program üzerinde gerçekleşen sürecin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, Acente’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bankalardan kaynaklı olabilecek gecikmelerden Acente sorumlu tutulmayacaktır.

B. Kullanıcı ve Kullanıcı Yükümlülükleri

1. www.anturlife.com adresinden ve/veya mobil uygulaması aracılığıyla Program Kullanıcı’sı olunabilir. 

2. Kullanıcı, Program’ı kullanırken verdiği kişisel verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi, bu bilgilerin bir veya birkaçını eksik veya hatalı girmesinden sonucu doğabilecek zararlardan  ve/veya Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden Acente’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder. Gün dönümü olan ürün ve hizmetlerde bu hususta da gerekli uyarılar Kullanıcı’ya satın alma ekranında gösterilmektedir. Kullanıcı, yanlış gün için ürün ve hizmet alımından dolayı Acente’yi sorumlu tutamaz.

3. Kullanıcı, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca Program’ın, Kullanıcı veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Program’ın suistimal edildiği tespit edilirse, Program kullanımına ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Program üyelik kaydı, Kullanıcı’dan herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. Kullanıcı, Program’ı kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. Acente tarafından bu ücretler hiçbir durumda karşılanmamaktadır.

5. Kullanıcı, Program’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) belirlenmesi, güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarında dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Acente’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.

6. Acente, Program şartlarını değiştirebilir, Program’ı durdurabilir.

7. Üyelik para ile satılamaz, karşılığında nakit para talep edilemez.

8. Kullanıcı, Program’a üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Kullanıcı’nın vefat etmesi veya fiilen Program’ı kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya Acente’nin kanunen feshedilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Program’ın sonlandırılması halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir.

10. Kullanıcı’nın Acente’den aldığı hizmetin yabancı bir ülkeye seyahat içermesi hallerinde; seyahatin gerçekleşeceği ülke/ler için geçerli pasaport, vize veya transit vizesinin olup olmadığının Kullanıcı tarafından kontrol edilmesi gerekmekte olup, bu husustaki tüm sorumluluk Kullanıcı’dadır. Geçerli vize ve/veya pasaport olması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından Acente'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez. Hiçbir suretle ilgili hizmetin bedeli Kullanıcı'ya iade edilmez. Herhangi bir sebep ile Kullanıcı'ya vize, pasaport, izin vb. verilmemesi durumunda sözleşmede mevcut olan iptal şartları aynen geçerliliğini korur. Beraber yapılan seyahatlerde yolculardan bir kısmının vize, pasaport, izin vb. alamamış olması diğerlerine herhangi bir iptal hakkı vermemektedir.

11. Kullanıcı seyahat etmek istediği yabancı ülkenin talep etmekte olduğu tüm vize, pasaport uygulamasını bilmekte olduğunu ve buna göre oluşabilecek tüm aksi durumlardan sorumluluğu kendisi üstlenmekte olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Yurt dışına çıkışlarda pasaport kuralları ve polis uygulamalarından Acente sorumlu değildir. Bu uygulamaları, Kullanıcı bilmediğini ileri süremez. Kullanıcı, pasaport geçerlilik süreleri, pasaport süresinin bitim tarihine kalan süre, vize gerektiren ve gerektirmeyen seyahatler, pasaportun tahrip olmuş olması, sayfalarının dolmuş olması, tüm pasaport tiplerine ait uygulamaları ve pasaport işlemleri ile ilgili sayılanlarla sınırlı olmaksızın her türlü yasal düzenlemeleri bildiğini beyan eder. Bu konularda Acente’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Seyahat etmek istenilen yabancı ülkeye giriş izni için tek yön bilet ile ilgili bir kısıtlama veya gidiş dönüş bilet alınması gerekliliği ile ilgili şartların ve prosedürlerin takip ve bilgisi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

12. Hizmet Sağlayıcı ön rezervasyonlarla ilgili bildirmiş olduğu opsiyon tarihi veya ilgili bilgilerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu tür değişikliklerden doğacak sorun, mağduriyet ve zararlardan Acente sorumlu tutulamaz. Opsiyon bildirimi ve Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılan değişikliklerin takibi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

13. Hizmet Sağlayıcı uygulamakta oldukları ücretleri, Acente de dahil olmak üzere üçüncü kişilere herhangi bir bilgilendirme yapmadan ve Acente’den onay almaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın rezervasyonunu yaptırmış olmasına rağmen, ürün ve hizmetin satın alım işleminin sona ermesinden önce olabilecek fiyat artışları ve ilgili devlet veya resmi kurum tarafından vergi vb. giderlerde yapılacak yeni uygulamalar, zamlar ya da yeni kararları veya Acente’nin inisiyatifi dışındaki nedenlerle oluşabilecek fiyat farkları Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğabilecek farkın Kullanıcı tarafından tamamlanmaması halinde ilgili hizmetin bedelinin tamamı ödenmemiş olacağından Kullanıcı’ya hizmet verilmemesinden Acente’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

14. Hizmet Sağlayıcı tarafından istenilen refakatçi şartları, doktor raporu, muvafakatname, yaş sınırı ile ilgili şartlar Hizmet Sağlayıcı’ya göre farklılık gösterebilecek olup kesin bilginin ilgili Hizmet Sağlayıcı’dan Kullanıcı teyit edilmesi gerekebilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemiş olması nedeniyle ürün ve hizmetin temin edilmemesinden, sair mağduriyet ve zarardan Acente sorumlu değildir.

15. Kullanıcı tarafından Program üzerinden alınan ürün ve hizmet Hizmet Sağlayıcı tarafından tanımlı ürün ve hizmet dışındaki ek ücrete tabi hizmetler ayrıca belirlenebilir. ACENTE doğabilecek bu tür ek maliyetlerden sorumlu değildir.

16. Kullanıcı bu kuralları onaylayarak Program üzerinden ürün ve hizmeti satın aldığında Kullanıcı’nın bildirdiği e-posta adresine gönderilerek Kullanıcı ile ürün ve hizmet bilgileri ile varsa rezervasyon bilgileri, rezervasyon numarası (PNR numarası) paylaşılacaktır. Bu bilgilerin her zaman gizli tutulması gereklidir. Bu bilgiler ile Kullanıcı tarafından alınan ürün ve hizmet bilgilerine ulaşılabilecek olup, bu kapsamda bir erişim gerçekleşmesi halinde Acente’ye sorumluluk yüklenemez.

17. Bazı ürün ve hizmetler Hizmet Sağlayıcı’nın belirlediği şartlar doğrultusunda değişiklik ve/veya iade yapılamayacak türdedir. Tüm kurallar arama sonuç sayfalarında, Kullanıcı tarafından seçilen alınan hizmet ve ürün göre satın alma işlemlerinin tamamlanmasından önce gösterilmektedir. İşbu kuralları okuyup onaylama işlemi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

18. Kullanıcı, yanında bulunan eşyalara ait sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Acente’nin veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle Acente’de ve/veya Acente çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.

19. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı’nın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; ürün ve hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde Acente’nin söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle Kullanıcı’nın iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

20. Kullanıcı’nın ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Acente yetkilisine ve Hizmet Sağlayıcı’ya sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.

21. Kullanıcı’nın Program üzerinden satın aldığı ürün ve hizmeti ödemek için kullandığı ödeme aracının Acente’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Acente’ye ödememesi halinde Kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan satın alma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

22. Kullanıcı, Program’dan yararlandığı sırada,   

 • Program tarafından sağlanan Hizmetler’de, bazı hallerde 18 yaşından büyüklere yönelik içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Program’ın sorumlu olmayacağını;
 • Kullanıcı, Program’ın Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, Program’ın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın, Program dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • Program dahilinde, Kullanıcı tarafından, puan verme ve yorum yapma, yapılan yorumları okuma gibi yeni uygulamalar da getirilebilecektir. Bu uygulamaların içerik ve şartlarının belirlenmesi Acente’nin inisiyatifinde olacaktır. Kullanıcı tarafından yapılacak yorumlar, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içerikte olamayacaktır. Kullanıcı, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Program ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Program'ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Program’ın bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu; üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin sistemde izinsiz olarak kullanılmasından ilgili üyenin mesul olacağını ve kati suretle Program’ın sorumluluğunda olmadığını ve gerekli tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini; ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları ile rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Program’a devredildiğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. Acente, Kullanıcı’nın ürettiği ve yayımlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayımlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Program içinde Acente tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayımlanan bu bilgilerin başka üyeler tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayımlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Kullanıcı, Acente’den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

C. Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Sağlayıcı Yükümlülükleri

1. Acente, kendisi tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Hizmet Sağlayıcı ilanlarını yaratacak ve Program’a yükleyecektir. Acente ilan/ilanları değerlendirmeye alma; bahsi geçen ilanların yayınlanmasını durdurma hakkını haizdir. Acente, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, Site’de yayınlayacaktır.

2. Acente, Site’de yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu Kullanım Koşulları ve Site’de yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Acente bahsi geçen duruma ilişkin herhangi bir ödemede bulunmayacaktır.

3. Hizmet Sağlayıcı, ürün ve hizmete her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; sitede yayınlanan ilanlara ilişkin iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hizmet Sağlayıcı, ilana verdiği ürün ve hizmeti zamanında ve arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak sağlayacağını; ürünün ve hizmetin satımı, verilmesi, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.

5. Hizmet Sağlayıcı, Site’de yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, Site’nin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Site’de yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Hizmet Sağlayıcı, Site’de yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle ürün ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. Hizmet Sağlayıcı’nın hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, ürün ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren Hizmet Sağlayıcı için Acente, Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan hesabını geçici olarak durdurabilir, hesabını kapatabilir. Hizmet Sağlayıcı arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu Acente’nin ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

7. Hizmet Sağlayıcı, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Site’yi kullanan gerçek veya tüzel kişiler, Site’de sadece bir hesabı açabilirler. Bu amaçla Hizmet Sağlayıcı; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla hesap açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin Acente tarafından tespit edilmesi halinde; Hizmet Sağlayıcı’nın tüm hesapları, Acente tarafından geçici olarak durdurulabilir veya bu Hizmet Sağlayıcı’nın hesabı kapatılabilir. Herhangi bir sebeple hesabı kapatılmış veya hesabı durdurulmuş kullanıcının Site’ye girmek için yeni hesap açması ve bu yeni hesabının Acente tarafından tespit edilmesi halinde; Acente, bu kullanıcının tüm hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal edebilir ve Acente’nin bu sebeple herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’nın tarafından alınan ürün ve hizmet için Acente’nin ilettiği ürün ve hizmet ile ilgili bedelin, Acente’nin ve/veya Acente adına Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın hizmet bedeli kesildikten ve Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, Hizmet Sağlayıcı’nın Acente’ye bildirdiği banka hesabına, anlaşılan sürede havale edileceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalardan kaynaklı olabilecek gecikmelerden Acente sorumlu tutulmayacaktır.

D. İlan Verme Kuralları

1. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almaktadır.

2. İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

3. Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar, verilen ürün ve hizmete ait olmalıdır.

4. İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, marka, özellik vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.

5. Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır. Seçili vitrin resmi olarak işaretlenen görsellerde; firma logoları, telefon numarası, web sitelerinin linki, renkli arka plan, renkli çerçeve, metin içerikleri,firma isimleri, photoshop ve benzeri uygulamalarla eklentiler yer almamalıdır.

6. Program içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

7. www.anturlife.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Yayında olan bir ilanın aynısı ikinci kez verilemez. Bu ve buna benzer faaliyeti gösteren Hizmet Sağlayıcı’nın bu ilanları silinebilir, hesapları dondurulabilir veya iptal edilebilir.

8. Verilen ürün ve hizmete yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

9. Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren Hizmet Sağlayıcı’nın bu ilanları silinebilir, hesapları geçici olarak durdurulabilir veya iptal edilebilir.

10. Her farklı ürün ve hizmet için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekmektedir.

11. Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.

12. Ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.

13. İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir.

14. İlanların açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.

15. İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

16. Verilen ürün ve hizmet Tükendi olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır', “kaporası alınmıştır”, "tükenmiştir", "ilginiz için teşekkürler" gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

17. İlan verme aşamasında, ilana ait Acente tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Acente hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

18. Kullanıcı’nın ilanı verilen ürün ve hizmetten dolayı Acente’in herhangi bir zarara uğraması, idari para cezası veya üçüncü kişilere tazminat ödemek durumunda kalması halinde; Acente’nin zarar görmesine sebep olan Hizmet Sağlayıcı, Acente’nin maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ile idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte derhal karşılayacaktır.

Çerez Kullanımı

Çerezler, Acente web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

Acente, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek, kullanıcı faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kullanım Koşulları ve ayrıca açıklanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır. Acente, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, Acente uygulamasını ilk defa telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılı pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

Acente çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Acente web sitesini ve/veya Acente’nin reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir.

Acente, web sitesinde ve mobil uygulamasında, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org/” ve “ http://www.youronlinechoices.eu” adreslerini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezleri hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini veya mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Acente web sitesinde, mobil uygulamasında, mobil web sitesindeki kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Acente web sitesinde, mobil uygulamasında, mobil web sitesinde ve akıllı TV uygulamasında yerleştiren tarafa göre “Acente çerezleri (first party cookie)” ve "üçüncü taraf (third party cookie) çerezler"kullanılmaktadır. Acente çerezleri, Acente tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Acente web sitesinde, mobil uygulamasında, mobil websitesinde ve akıllı TV uygulamasındaki kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 • Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Web sitesinde dolaşmanıza ve gizlilik tercihlerinizi belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet talebine karşılık gelen eylemlere gibi özelliklerini kullanmanıza olanak sağlamaktadır.

 

 • Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitesinin çalışma şeklini geliştirmek için kullanılmaktadır. Ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamaz. Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına (Örneğin web sayfalarında hata mesajı alıp almadıkları) ilişkin bilgileri içermektedir.

 

 • Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler web sitesinin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasını ve gelişmiş, daha fazla kişisel özellikler sağlamasını sağlar. Ayrıca metin boyutunda, yazı tiplerinde ve web sayfalarının diğer bölümlerinde özelleştirebileceğiniz değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler gizli tutulabilir ve diğer web sitelerindeki göz atma etkinliğinizi izleyemezler. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.

 

 • Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler, profilinizi oluşturmak ve ilgi alanlarınızla alakalı reklamlar sunmak için kullanılır. Aynı zamanda, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmasının yanı sıra, bir reklamı görme sayısını sınırlamak için de kullanılmaktadır.  Genellikle web sitesi sahibinin izniyle reklam ağlarına yerleştirilir (Örneğin; sosyal medya siteleri). Web sitesini ziyaretinize ilişkin bilgiler reklam verenler diğer kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bu çerezlere izin vermezseniz, farklı web sitelerinde hedefli reklamlarımızı deneyimlemezsiniz.

 

ÇEREZ ADI

TÜRÜ

SÜRESİ

KATEGORİ

AÇIKLAMA

ASP.NET_SessionId

HTTP

Oturum

Gerekli

 

ASPSESSIONID#

HTTP

Oturum

Gerekli

 

_ga

HTTP

2 Yıl

İstatistik

 

_gat

HTTP

1 Gün

İstatistik

google-analytics

_gid

HTTP

1 Gün

İstatistik

 

collect

Pixel

Oturum

İstatistik

google-analytics

BlueStripe.PVN

HTTP

Oturum

İstatistik

 

 

ANTUR TURİZM A.Ş. (“Antur”) Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Antur çerezleri;

http://www.anturlife.com web sitesinin fonksiyonel olarak çalışmasını sağlamak ve web sitesi kullanım deneyiminizi arttırmak amacıyla kullanır. Ayrıca web sitesi çevrimiçi ziyaretçi istatistikleri amacıyla Google Analytics kullanılmaktadır.

Antur üçüncü taraf çerezlerini nasıl kullanmaktadır?

Antur Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Çerez Yönetimi

Web sitesi (ve/veya mobil uygulama)’da kullandığımız çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve diledikleri zaman bu rızayı değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.  Açık rıza yönetimi olarak adlandırdığımız bu sistem, web sitesi ve/veya mobil uygulamada ana sayfada yer alan banner’da yer almaktadır. Kullanıcılar bu banner üzerinden, web sitesi ve/veya mobil uygulamada kullanılan çerez çeşitlerini, çerez sahiplerini, çerezlerin amacı ve niteliği ile süresini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “aktif” veya “pasif” seçeneği ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu banner üzerinden yaptıkları tercihleri her zaman değiştirebilmeleri mümkündür. 

Acente web sitesinde, mobil web sitesinde, mobil uygulamasında veya akıllı TV’de yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Diğer Hükümler

1. Acente, Program’ın kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Acente, söz konusu bilgilerle, Kullanıcı’nın ve Hizmet Sağlayıcı’nın bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Program, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

2. Program, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcı’nın üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

3. Program veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Program’ın üyelere veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4. Program’ın sağladığı ürünler, stok durumları ile sınırlıdır. Program’da yayımlanan stok durumu her zaman güncel durumu yansıtmayabilir. Acente, stoklarda bulunmayan ürün ve hizmetlerle ilgili yapılan işlemleri derhal iptal edecek ve başka herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5. Program, Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcı’nın sistemi kullanmalaır sırasında, ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Program sorumlu tutulmayacaktır.

6. Acente, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

7. Acente, Kullanıcı’nın www.anturlife.com sistemi dışındaki web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Kullanıcı, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Acente’nin sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Kullanıcı, Program’ı kullanım sırasında sağlanan cep telefonu ve e-posta adresi numarası ibraz edilerek, Kullanıcı’ya tanımlı kampanyaların kullanımının kendi sorumluluğunda olduğunu, cep telefonu numarasının ve e-posta adresinin sağlanması durumunda Kullanıcı haricinde bir şahıs tarafından kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.